Töökorraldus

  • Keskuse tugispetsialistid töötavad igapäevaselt Haapsalu linna lasteaedades ja koolides.
  • Töökorraldust haridusasutuses reguleerib koostöökokkulepe, mis on sõlmitud Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskuse ning iga konkreetse haridusasutuse vahel.
  • Lapsevanema pöördumisel pakume teenust ka neile lastele, kes veel lasteaias ei käi.